Informasjon i fra partistyret

Som dere kjent med har leder og sekretær i kommunepartiet meldt seg ut av Halden Arbeiderparti. Frem til det ble avholdt styremøte i går har Helge Bergseth Bangsmoen fungert som leder. Han har gitt uttrykk for at det er lite ønsket i fra hans side og utfordrende å kombinere med en sentral rolle i den nye kommunestyregruppa. På bakgrunn av det har styret fattet følgende vedtak:

Frem til neste ordinære årsmøte tiltrer Wenche Olsen som leder. Helge Bergseth Bangsmoen vil fortsette som nestleder. Marius Bjørndalen og Hege Jensen tiltrer som faste medlemmer av styret. Det medfører at 3.vara Tore Østensvig og 4.vara Magnhild Kollerød vil bli innkalt til styremøtene i h.h.t. lokale vedtekter. Marius Bjørndalen bes fungere som sekretær. I tillegg til leder vil Hege Jensen og Marius Bjørndalen tiltre kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Leder tiltrer formannskapsgruppa med fulle rettigheter.

Med vennlig hilsen

Wenche Olsen