ARBEIDERPARTIET VIL HA TILBAKE GRATIS PC TIL ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE!

I Østfold har elevene i på videregående skoler i mange år har hatt tilbud om gratis PC.

Dette har vært et godt og viktig tilbud som støtter oppunder Arbeiderpartiets grunnleggende holdning om at all utdannelse skal være gratis.

Når vi nå skriver august 2019 så er status for elevene i videregående skoler i Østfold klar – siden Høyre, Frp, Venstre og Krf stemte for å fjerne dette i Viken – tilbudet om gratis PC er fjernet.

Så når elevene i Østfolds videregående skoler mandag morgen møter på skolen – blir de igjen møtt med krav om at de må betale for nødvendig skoleutstyr – sin personlige skole-PC.

Arbeiderpartiet er imot og stemte imot denne negative endringen for fylkets elever, men var i mindretall. Ved Viken valget 2019 går derfor Arbeiderpartiet til valg med en lovnad om å gjeninnføre gratisprinsippet i fylkets videregående skoler.

Gratis PC til alle elever i videregående skoler i Viken.

Lars Pedersen Due
Halden og Viken Arbeiderparti.